© A.W.Marczewski & ZRiChK 2003

Wersja polska Indeks wersja ANGIELSKA | ENGLISH version

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

www.umcs.edu.pl | www.umcs.lublin.pl
( UMCS )
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA

Tel.: +(48)-815375622 (sekretariat), -815375687 (kierownik), -815375624, -815375602 (pozostali pracownicy)
Faks: +(48)-815332811
www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl
www.ColloidChemistry.umcs.lublin.pl
www.RadioEcology.umcs.lublin.pl

Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Lista pracowników


Ulotka
Prezentacja Zakładu (prof. dr hab. St. Chibowski)
Metoda C-14 (dr hab. A. Komosa)

Edukacja:

Badania i pomiary (niektóre):

Wyposażenie i możliwe typy pomiarów:

Inne wyposażenie:

Aktualne publikacje:
   Roczne Raporty Wydziałowe - ZRiChK (+ listy publikacji):

Inne listy publikacji i prace - patrz: indywidualne strony pracowników.


Adresy e-mail są zmienione aby uniknąć spamu:
w adresie e-mail wyrzuć spacje, zamień " AT@AT " na "@"

Kierownik Zakładu:
    Tel: +(48)-815375687, -815375602 (pracownia)

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
    Tel: +(48)-815375610, Faks: +(48)-815332811

    Tel: +(48)-815375632, -815375624, Faks: +(48)-815332811
    Tel: +(48)-815375631, -815375602, -815375624, Faks: +(48)-815332811
    Tel: +(48)-815375536, -815375624, -815375602, Faks: +(48)-815332811
    Tel: +(48)-815375542, -815375602, -815375624, Faks: +(48)-815332811
    Tel: +(48)-815375784, -815375624, Faks: +(48)-815332811

Sekretariat:
    Tel: +(48)-815375622, Faks: +(48)-815332811

Pozostali pracownicy naukowi:
    Tel: +(48)-815375624, -815375602, Faks: +(48)-815332811

Pracownicy techniczni:
    Tel: +(48)-815375624, -815375602, Faks: +(48)-815332811

Byli pracownicy Zakładu:

Doktoranci:

Byli doktoranci (od 2002):


Początek strony
Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Lista pracowników

lokalne info na stronie AWM (nowe okno)
kodowanie polskich znaków (Win, ISO, Unicode, HTML) na stronie AWM (nowe okno)

Wyślij wiadomość: admin