© A.W.Marczewski & ZRiChK 2005

Wersja polska Indeks wersja ANGIELSKA | ENGLISH version

Materiały dla studentów
Materials for students

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

( UMCS )
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA

Tel.: +(48)-815375622 (sekretariat), 815375687 (kierownik), 815375624, 815375602 (pozostali pracownicy)
Faks: +(48)-815332811
www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl
www.ColloidChemistry.umcs.lublin.pl
www.RadioEcology.umcs.lublin.pl

Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy


All materials here are in Polish only!!!
Wszystkie materiały do ćwiczeń tylko po polsku

Nowe wersje! | New versions!
If some exercises are missing please try page mirror at radchem.adsorption.org
W przypadku problemów proszę wejść na kopię strony radchem.adsorption.org

Egzaminy Materiały do ćwiczeń:

Egzaminy: radiochemia i radiometria
Egzamin z chemii jądrowej, radiochemii i technik radioizotopowych:
Tezy do egzaminu (III r. chemia podst. i stosowana, 2013/2014) [ 8.01.2014 ]

Materiały do ćwiczeń: Koloidy
Tematy seminariów 2008/2009 [ 17.11.2008 ]
Zagadnienia do kolokwium zal. (Ochr.Środ. III r./I st., 2011/2012) [ 04.01.2012 ]

Koloidy I. (pdf)
Kliknięcie linku prawym klawiszem myszki pozwala wybrać zapis na dysk bez uruchamiania Adobe Acrobat Reader-a

Materiały do ćwiczeń: Radiochemia

Radiochemia/radiometria I. (pdf)
Kliknięcie linku prawym klawiszem myszki pozwala wybrać zapis na dysk bez uruchamiania Adobe Acrobat Reader-a

Materiały do ćwiczeń: Radiometria
Zobacz powyżej / See above (==> Radiochemia)

Początek strony
Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy

Adresy e-mail są zmienione aby uniknąć spamu:
w adresie e-mail wyrzuć spacje, zamień " AT@AT " na "@"
E-mail addresses are modified to in order to prevent spamming / mail-abuse:
in e-mail remove spaces, replace " AT@AT " by "@"
Send a message to page admin