© A.W.Marczewski & ZRiChK 2003

Wersja polska Indeks wersja ANGIELSKA | ENGLISH version

Oferowane usługi

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

www.umcs.edu.pl | www.umcs.lublin.pl
( UMCS )
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA

Tel.: +(48)-815375622 (sekretariat), -815375687 (kierownik), -815375624, -815375602 (pozostali pracownicy)
Faks: +(48)-815332811
www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl
www.ColloidChemistry.umcs.lublin.pl
www.RadioEcology.umcs.lublin.pl

Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy


Oferowane usługi :

Zobacz także listę dostępnej aparatury naukowej.

Początek strony
Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy

Wyślij wiadomość: admin