Reload Index (ZRiChK UMCS)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

 

1. PUBLIKACJA RECENZOWANA (lata 1997-2000)

 

Tabela 1a. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Lp.
czas.

Czasopismo

Lp. artykułu

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana 
w publikacji

IF(*)

Liczba punktów

1.

J. Colloid Interface Sci.

1.1.

W. Janusz, I. Kobal, A. Sworska, J. Szczypa

Investigation of Electrical Double Layer in a Metal Oxide/Monovalent Electrolyte Solution, 1997, 187, 381-387.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

1.2.

V. M. Gun’ko, V.I. Zarko, R. Leboda, M. Marciniak., W. Janusz, S. Chibowski

Highly Dispersed X/SiO2 and C/X/SiO2 (X= Alumina, Titania, Alumina/titania) in Gas and Liquid Media, 2000, 132(2), 396-409.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

2.

J. Dispersion Sci. Technol.

2.1.

W. Janusz, J. Szczypa

Determination of the Ionization and Complexation Constants in the Metal Oxide/ Electrolyte System, 1998, 19, 267-292.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.2.

J. Jabłoński, W. Janusz , J. Szczypa

Adsorption Properties of the Stearic Acid-Octadecane Particles in Aqueous Solutions, 1999, 20, 165-175.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.3.

W. Janusz, J. Jabłoński, R. Sprycha

The Electrical Interfacial Layer at the TiO2 (Anatase)/Electrolyte Interface – Adsorption of Zn(II) And Cd(II) Ions, 2000, 21(6), 739 - 759.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.4.

J. Jabłoński, W. Janusz, M. Szymula, J. Szczypa

Adsorption of Metal Ions on Stearic Acid-Nonadecane particles in Aqueous Solutions., 2000, 21(6), 663 - 679.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.5.

M. Szymula, W. Janusz, J. Jabłoński

Electrochemical Properties of Asphaltene in Aqueous Solutions, 2000, 21(6), 785 - 801.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.6.

St. Chibowski, M. Krupa

Study of the Influence of Polyelectrolyte Adsorption on Some Properties of the Electrical Double Layer at ZrO2/Aqueous Electrolyte Solution Interface, 2000, 21, 761-783.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.7.

M. Szymula

Atmospheric Oxidation of Vitamin C and E in the Surfactant System, 2000, 21(7), 983-998.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.8.

 

 

 

 

 

3.

Colloids Surfaces A

3.1.

W. Janusz, A. Sworska, J. Szczypa

The Structure of the Electrical Double layer at the Titanium Dioxide/Ethanol Solutions Interface, 1999, 152, 223-233.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

3.2.

A. Sworska, J. Szczypa, W. Janusz

Electrical Double Layer at a-Fe2O3/Mixed (Ethanol:Aqueous) Electrolyte Interface, 1999, 149, 421-426.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

4.

Adsorption Sci. Technol.

4.1.

W. Janusz

The Electrical Double Layer Parameters of the 4 Metal Oxide/Electrolyte System, 2000, 18(2) 117-134.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

4.2.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Influence of the Adsorption on the Polyethylene Gluckol (PEG) on the Surface of Al2O3 on the Electrochemical Properties of Al2O3- Solution Interface, 1999, 17,105-114.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

4.3.

St. Chibowski, M. Krupa

Study of the Influence of Polyacrylic Acid and Polyacrylamide on the Electrochemical Properties of the ZrO2 / Solution Interface, 1999, 17, 813-825.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

4.4.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Influence of the Molecular Weight of Polyethylene Glycol and Polyethylene Oxide on the Adsorption and Electrochemical Properties of the Titania-Electrolyte Interface, 1999, 17, 845-855.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

4.5.

 

 

 

 

 

5.

Polish J. Chem.

5.1.

J. Jabłoński, W. Janusz, M. Reszka, R. Sprycha, J. Szczypa

Mechanism of Adsorption of Selected Monovalent  and Divalent Inorganic Ions at the Alumina/Electrolyte Interface, 2000, 74, 1399-1409.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

5.2.

A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski

Analysis of Experimental Data for Adsorption of Organic Substances from Dilute Aqueous Solutions on Activated Carbon, 1997, 71 618-629.

Inst. Katalizy PAN

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

 

6.

Electrochimica Acta

6.1.

M. Hepel, W. Janusz

Study of leuco-methylene blue film growth and its reoxidation on sulphur-modified Au_EQCN electrode, 2000, 45, 375-3799.

ZRiChK UMCS (?)

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

7.

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

7.1.

St. Chibowski, J. Solecki, J. Szczypa

Radiochemical Contamination of Bottom Sediments of Same Natural and Artifical Lakes of Middle East Poland, 1997, 220, 183-190.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.2.

J. Zygmunt, St. Chibowski, Z. Klimowicz

Effect of Sorption Properties of Soil Minerals on the Vertical Migration Rate of Caesium in Soil, 1998, 231, 57-62

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.3.

St. Chibowski, J. Solecki, J. Bystrek

The Examination of the Gamma Emitters Contamination Level of the Lichens from Eastern and South Eastern Poland Collected in the Years 1949‑1996, 1998, 230, 319-322

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.4.

St. Chibowski, J. Zygmunt, Z. Klimowicz

Investigation of Adsorption and Vertical Migration of 137Cs in Three Kinds of Soil at Lublin Vicinity, 1999, 242, 287-295.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.5.

St. Chibowski, A. Komosa, M. Reszka, J. Solecki, J. Zygmunt

Study on the Horizontal Transport of some Radionuclides in the Wieprz River Valley, 2000, 246, 199-206

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.6.

A. Komosa

Migration of Plutonium Isotopes in Forest Soil Profiles in Lublin Region (Eastern Poland), 1999, 240, 19-24.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.7.

 

 

 

 

 

8.

Polish Journal of Environmental Studies

8.1.

St. Chibowski, J. Solecki, J. Szczypa

The Examination of the Roztocze Region Environment Radioisotope Monitoring of Soils and Plants. The Heavy Metal Content is Soil, 1997, 6, 17-27.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.2.

J. Zygmunt, St. Chibowski, Z. Klimowicz

Studies of radiocesium migration in soils with a high content of organic matter, 1997, 6, 57-60.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.3.

J. Solecki, St. Chibowski, J. Szczypa

Studies of 137Cs Contamination of Some Plants from Eastern Poland, 1997, 6, 29-32.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.4.

St. Chibowski, A. Gładysz

Examination of Radioactive Contamination in the Soil-Plants System and Their Transfer to Selected Animal Tissues, 1999, 8 ,19-23.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.5.

J. Solecki, St. Chibowski

Examination of Trace Amounts of Some Heavy Metals in Bottom Sediments of Selected Lakes of South-Eastern Poland, 2000, 9, 203-208.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.6.

St. Chibowski

Studies of Radioactive Contaminations and Heavy Metal Contents in Vegetables and Fruit from Lublin Town Area, 2000, 9, 249-253.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.7.

A. Komosa

Studies of Contamination of Borne-Sulinowo Region (Poland) with Plutonium Isotopes and Heavy Metals, 1998, 7, 89-93

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.8.

A. Komosa

River Sediment Contamination with Plutonium Isotopes and Heavy Metals in Lublin Agglomeration (Poland), 1999, 8, 155-160.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.9.

 

 

 

 

 

9.

Powder Technology

9.1.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz, M. Krupa

Investigation of the Influence of the Polyvinyl Alcohol (PVA) Adsorption on the Electrical Properties of Al2O3 - Solution Interface, Thickness of the Adsorption Layers of PVA, 2000, 107, 251-255.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

10.

Int. J. Cosmet. Sci.

10.1.

S.E. Friberg, M. Szymula, L. Fei, J. Barber, A. Al Bawab, P.A. Aikens

Vapour Pressure of a Fragrance Ingredient During Evaporation in a Simple Emulsion, 1997, 19, 259-270.

Center for Avanced Materials Processing, Clarkson Univ., Potsdam, NY, USA

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

11.

Prog. Colloid Polym. Sci.

11.1.

L. Fei, M. Szymula, S.E. Friberg, P.A. Aikens

Vapour Pressure of Phenenthyl Alcohol and Phenenthyl Acetate in the System with Water and Nonionic Surfactant - Polyoxyethylene 4 Lauryl Ether (Brij®30), 1998, 111, 85 - 91.

Center for Avanced Materials Processing, Clarkson Univ., Potsdam, NY, USA

 

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

12.

Langmuir

12.1.

A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski

A General Model for Adsorption of Organic Solutes from Dilute Aqueous Solutions on Heterogeneous Solids: Application for Prediction of Multisolute Adsorption, 1997, 13(5) 1245-1250

Dept. Chem. Engineering, Kyoto Univ., Kyoto, Japan

 

 

 

 

12.2.

A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski

Nonhomogeneity Effects in Adsorption from Gas and Liquid Phases on Activated Carbons, 1999, 15 3981-3986.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

12.3.

 

 

 

 

 

13.

Computers Chem.

13.1.

A.W. Marczewski, K. Higashitani

Modeling and Analysis of Experimental Atomic Force Microscope Images of Hard Colloidal Particles, 1997, 21(3) 129-142

Dept. Chem. Engineering, Kyoto Univ., Kyoto, Japan

 

 

 

 

13.2.

 

 

 

 

 

14.

Croatica Chim. Acta

14.1.

R. Sprycha, J. Jabłoński, J. Szczypa

Monodispersed Chromium (III) Hydroxide Particles - Exchangeability of Sulphate Ions, 1998, 71(4), 1155-1161

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

14.2.

 

 

 

 

 

15.

(Tytuł)

15.1.

 

 

 

 

 

 

 

15.2.

 

 

 

 

 

16.

(Tytuł)

16.1.

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

 

 

 

 

 

 

 

16.3.

 

 

 

 

 

 


Tabela 1b. Publikacje w innym czasopiśmie recenzowanym zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym

Lp.
czas.

Czasopismo

Lp. artykułu

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana 
w publikacji

IF(*)

Liczba punktów

1.

Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii

1.1.

W. Janusz

Wyznaczanie parametrów podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz ZrO2-wodny roztwór NaCl metodą optymalizacji numerycznej, 1997, 31, 125-135.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

2.

Przegląd Geologiczny

2.1.

St. Chibowski, S. Chmiel, Z. Michalczyk, J. Solecki, J. Szczypa

Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radochemicznych gleb i roślinności Roztocza, 1998, 46, 873-880.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

3.

(Tytuł)

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

4.

(Tytuł)

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

5.

(Tytuł)

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

6.

(Tytuł)

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 1c. Publikacje w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym zarejestrowanym pod numerem ISBN

Lp.
czas.

Czasopismo

Lp. artykułu

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana 
w publikacji

IF(*)

Liczba punktów

1.

Adsorption Science and Technology (Proc. of the Second Pacific Basin Conference on Adsorption Science and Technology, May 14-18, 2000, Brisbane, Australia) (ed.: D. Do), World Scientific, Singapore 2000

1.1.

A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski

Influence of pH and Adsorbate Structure on Adsorption of Benzene Derivatives on Activated Carbon, 2000, str. 174-179.

ZRiChK UMCS

 

3

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

2.

(Tytuł)

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

3.

(Tytuł)

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

4.

(Tytuł)

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

5.

(Tytuł)

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

6.

(Tytuł)

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 1d. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

Lp.
czas.

Czasopismo

Lp. artykułu

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana 
w publikacji

IF(*)

Liczba punktów

1.

Annales UMCS

1.1.

A. Komosa

Radiochemiczne metody wydzielania polonu i radu w czasach Marii Skłodowskiej-Curie i dziś, (1997/1998) Sect.AA 52/53, 71-98

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

2.

(Tytuł)

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

3.

(Tytuł)

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

4.

(Tytuł)

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

5.

(Tytuł)

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

6.

(Tytuł)

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 


Tabela 1e. Inne publikacje / wystąpienia konferencyjne

Lp.
czas.

Czasopismo

Lp. artykułu

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana 
w publikacji

IF(*)

Liczba punktów

1.

Proc. 9th Int. Conf. Surface and Colloid Sci. Sofia 1997 , Bulgaria

1.1.

A. Sworska, J. Szczypa, W. Janusz

Electrical Double Layer at a-Fe2O3/Mixed (Ethanol:Aqueous) Electrolyte Interface 683.F1, 1997, str. 365 (poster + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

2.

Proc. 15th European Chemistry at Interfaces Conference, Jerusalem, October 18-22, 1998 Israel

2.1.

J. Szczypa, W. Janusz

The Electrical Double Layer Structure at the Group IVB Metal Oxide/Electrolyte Interface 1998, str. 95 (wystąpienie ustne + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

3.

Proc. 4th Polish-Ukrainian Symposium on Theory and Experiments of Inerface Phenomena and their Technological Applications. Lublin- September 1-3, 1999.

3.1.

W. Janusz

The Electrical Double Layer Parameters of the 4 Group Metal Oxide/Electrolyte System (wystąpienie ustne + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

4.

Seminarium, Poznański Oddział P.T. Chem. Poznań 26 listopad 1999.

4.1.

W. Janusz

Problemy wyznaczania stałych równowag termodynamicznych opisujących reakcje formowania się kompleksów powierzchniowych na granicy faz tlenek metalu/roztwór elektrolitu (wystąpienie ustne)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

5.

Polish - Israeli Symposium “Current Trends in Interface Chemistry”. Lublin - Kraków 3-7 July 2000.

5.1.

W. Janusz

Mechanism of Adsorption of Selected Alkali Earth Ions at the Monodispersed Silica/Electrolyte Interface, 2000, str. 79-80 (poster + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

5.2.

St. Chibowski, M. Krupa

Study of Electrokinetic Properties and Structure of Adsorbed Layers of Polyacrylic Acid and Polyacrylamide at Fe2O3 - Polymer Solution Interface, 2000, str. 77

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

5.3.

A.W. Marczewski, M. Szymula

Adsorption of Asphaltene from Toluene on Mineral Surface

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

5.4.

 

 

 

 

 

6.

5th Polish-Ukrainian Symposium on Theory and Experiments of Inerface Phenomena and their Technological Applications. Odessa- September 4-9, 2000.

6.1.

W. Janusz, A. Gałgan, E. Skwarek

Effects of the Adsorption of Ba2+ Ions on the Electrical Double Layer on the 4th Group Metal Oxide/Electrolyte Interface, 2000, str. 88-90 (wystąpienie ustne + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

6.2.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Influence of functional group of the polymer on the Changes of the Structure of its Macromolecule at TiO2 /Solution interface, 2000, str 32-33 90 (wystąpienie ustne + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

6.3.

St. Chibowski, M. Wiśniewska

Studies of the Mechanism of the Polyelectrolyte Adsorption at Metal Oxide/Electrolyte Interface, 2000, str. 30

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

6.4.

 

 

 

 

 

7.

International Symposium on Electrokientic Phenomena, Dresden, Germany,  October 3-6, 2000

7.1.

M. Kosmulski, W. Janusz

Electrokinetic Phenomena in Ambient Temperature Ionic Liquids, 2000, str. 59 (poster + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

 

 

8.

XL Zjazd naukowy PTCH SIiT PCh, Gdańsk 1997, 22-26 wrzesień,

8.1.

St. Chibowski, J. Zygmunt

Skażenie gleby emiteremi gamma. Szybkość pionowej migracji 137Cs w glebach lubelszczyzny, 1997, S -13, K-5 (poster)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

 

9.

Polsko-Ukraińska Konferencja pt.”Kompleksowe badanie środowiska przyrodniczego Roztocza” Krasnobród, 14-15 listopad 1996 r. Materiały konferencyjne Wyd. UMCS Lublin 1997

9.1.

St. Chibowski J. Solecki, J. Szczypa

Monitoring chemiczny i radiochemiczny gleb i roślinności Regionu Roztocza, 1997, str 53.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

10.

VIII Ogólnopolska Szkoła Chemii - Wiosna ’98

“ W poszukiwaniu celu, sensu i prawdy “ Susiec, 28.04.-3.05.1998, Materiały konferencyjne

10.1.

St. Chibowski

Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko, 1998, W1

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

11.

Konferencja pt.” Współczesne procesy przyrodnicze na Roztoczu oraz ich uwarunkowanie entropogeniczne”, Lublin 23. styczeń 1997, Materiały konferencyjne

11.1.

St. Chibowski, Z. Klimowicz, J. Rodzik, J. Solecki, J. Zygmunt

Zawartość izotopu cezu-137 w glebach Roztocza Środkowego w zależności od typu gleby, rzeźby i użytkowania terenu.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

12.

Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej “W stulecie odkrycia polonu i radu”Kazimierz Dolny 18-21 maja 1998 r. Materiały konferencyjne

12.1.

J. Solecki, St. Chibowski

Badanie nad rozdziałem 90Y od izotopów radu i toru przy oznaczaniu 90 Sr w próbkach gleby, 1998, A-9K str. 78

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

12.2.

St. Chibowski, J. Zygmunt

Migracja Cs-137 w różnych typach gleb okolic Lublina, S-16p. str. 56

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

12.3.

A. Komosa

Migracja izotopów plutonu w glebie leśnej z okolic Lublina,

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

12.4.

 

 

 

 

 

13.

Proceedings of the IAEA 1st Research Coordination Meeting, Vienna, April 27-29, 1998

13.1.

St. Chibowski

Migration of Radionuclides in Soils and Their Accumulation in Sediments of Superficial Waters.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

13.2.

 

 

 

 

 

14.

Proceedings of the IAEA 2nd Research Coordination Meeting, Vienna, September 6-8, 1999

14.1.

St. Chibowski, A. Komosa, J. Zygmunt

Migration of Radionuclides in Soils an their Accumulation in Sediments of Superficial Waters

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

14.2.

 

 

 

 

 

15.

Current Issues in Degree Level European Chemical Education.1 st European Conference in Chemical Education (ECCE), Budapest, Hungary, 25-29 August 1998,

 Book of Abstracts, Ed. M. Riedel, I. Hobinka; Budapest 1998

15.1.

T. Borowiecki, St. Chibowski, J. Rayss, J. Ryczkowski

International educational programmes at the Faculty of Chemistry of Maria Curie-Skłodowska University., 1998, p. 103

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

15.2.

 

 

 

 

 

16.

3rd Polish- Ukrainian Symposium, Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Application, Lvov, Ukraine, 22-24 September 1998

16.1.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz

The Influence of the Adsorption of Polyethylene Glycol (PEG) on the Surface of Al203 -Solution Interface, (wystąpienie ustne + abstrakt)

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

16.2.

 

 

 

 

 

17.

Konferencja pt.” Współczesne procesy przyrodnicze na Roztoczu oraz ich uwarunkowanie entropogeniczne “ Lublin styczeń 1999, Materiały konferencyjne, grant interdyscyplinarny

17.1.

St. Chibowski, Z. Klimowicz, J. Rodzik, J. Solecki, J. Zygmunt

Zawartość izotopów promieniotwórczych w glebach Roztocza. Wpływ uprawy gleby na zawartość Cs-137 w jej górnych warstwach

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

17.2.

 

 

 

 

 

18.

4th Polish -Ukrainian Symp. on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, September 1-3,1999

18.1.

St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Influence of the Molecular Weight of Polyethylene Glycol and Polyethylene Oxide on Adsorption and Electrochemical Properties of Titania / Solution Interface, 1999, P-52.

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

18.2.

St. Chibowski, M. Krupa

Examination of Polyacrylic Acid (PAA) and Polyacramide (PAM) on Electrochemical Properties of ZrO2 / Solution Interface, P-53

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

18.3.

 

 

 

 

 

19.

Konferencja pt.” Współczesny rozwój środowiska przyrodniczego Roztocza Środkowego. Lublin 6 stycznia 2000. Materiały konferencyjne, Sprawozdanie z grantu interdyscyplinarnego

19.1.

St. Chibowski, Z. Klimowicz, J. Rodzik, J. Solecki, J. Zygmunt

Przemieszczanie się izotopów promieniotwórczych w glebach Roztocza Środkowego

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

19.2.

 

 

 

 

 

20.

3rd International Meeting on Radioactivity Monitoring of Ground - Level Air and Other Environmental Media. Dąbrówno k/Nidzicy 25-29 September 2000

20.1.

St. Chibowski, A. Komosa, J. Orzeł

Some Problems Connected with Plutonium Isotope Determination in Ground - Level Air Aerosols Collected on Petrianov Filter

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

20.2.

 

 

 

 

 

21.

Proc. 1st International Symposium "Self-Assembly of Amphiphilic Systems", Drezno, wrzesień 1998.

21.1.

M. Szymula, J. Szczypa, S.E. Friberg

A Comparison between Atmospheric and Electrochemical Oxidation of Vitamin C in Surfactant System

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

21.2.

 

 

 

 

 

22.

Proc. Symp. SIS - 2000, Florida, USA

22.1.

M. Szymula

An Atmospheric Oxidation of Vitamin C and E in the Surfactant System

ZRiChK UMCS

 

 

 

 

22.2.

 

 

 

 

 

23.

3rd Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Toruń, Poland, Aug. 9-16, 1998

23.1.

A.Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski

Nonhomogeneity Effects in Adsorption from Gas and Liquid Phases on Activated Carbons, 1998, str. 87 (wyst. ustne AD-M+ abstrakt)

Inst. Katalizy PAN, Kraków

 

 

 

 

23.2.

 

 

 

 

 

24.

(Tytuł)

24.1.

 

 

 

 

 

 

 

24.2.

 

 

 

 

 

 

 

24.3.

 

 

 

 

 

 

 

INNE:

M. Szymula (ZRiChK UMCS):

Journal Dispersion Science and Technology, 21, 6, 2000, edytorzy S.E. Friberg i M. Szymula (edytor gościnny).

 

 

UWAGA:

  • Nazwy tabel i ich zawartość powinny być zgodne ze "Szczególnymi zasadami i definicjami oceny parametrycznej" przyjętymi przez właściwy zespół KBN,
  • (*) - IF jeśli wymaga tego dany zespół KBN.