Reload Index (ZRiChK UMCS)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

 

2. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE (lata 1997-2000)

 

Tabela 2.a 2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim,

Lp.
wydawcy.

Wydawca

Lp. monografii

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania 
liczba ark. wyd. całości (części autora)

Afiliacja autora podana 
w monografii

Liczba punktów

1.

M. Dekker

1.1.

 W. Janusz

Interfacial Forces and Fields: Theory and Applications ( J.P. Hsu Ed), Nowy Jork 1999,
(Chapter 4: Electrical Double Layer at the Metal Oxide/Electrolyte Interface)

ZRiChK UMCS

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

2.

Elsevier

2.1.

J. Szczypa, I. Kobal, W. Janusz

Adsorption and Its Application in Industry and Enviromental Protecion( A. Dabrowski Ed.,), vol. 2, 1999,
(Aplication of Enviromental Colloid Science in the Soil Systems, pp 351-379)

ZRiChK UMCS

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 


Tabela 2.b 2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim,

Lp.
wydawcy.

Wydawca

Lp. monografii

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania 
liczba ark. wyd. całości (części autora)

Afiliacja autora podana 
w monografii

Liczba punktów

1.

Wydawnictwo Naukowe PWN

1.1.

St. Chibowski, J. Solecki, J. Szczypa, R. Suprynowicz

Studia nad Środowiskiem Geograficznym Bornego Sulinowa (red. E. Bukowska-Jania, M. Pulina), Warszawa 1997,
(Badania nad stanem radiologicznym terenu poligonu i miasta Borne Sulinowo, str. 175-185)

ZRiChK UMCS

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

2.

(nazwa wydawcy)

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

  

UWAGA:

Nazwy tabel oraz ich zawartość powinny być zgodne ze "Szczególnymi zasadami i definicjami oceny parametrycznej" przyjętymi przez właściwy zespół KBN.