Reload Index (ZRiChK UMCS)

Prace Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów opublikowane w roku 2003

 

     1.          St. Chibowski, M. Paszkiewicz, M. Wiśniewska

An Influence of the Surfactant (SDS) on the Adsorption Properties of Polyvinyl Alcohol and Polyethlene Glycol in Alumina/Solution System.

Adsorption Science and Technology – 20, (2002*), 573

 1. S. Pikus, St. Chibowski, E. Olszewska, M. Wiśniewska

SAXS Study of the Polymer Adsorption on Porous ZrO2.

Surface and Interface Analysis –35, (2003),340

     3.          St. Chibowski, M. Wiśniewska, A. W. Marczewski, S. Pikus,

Application of SAXS and Viscosity Methods for the Determination of the Thickness of the Adsorbed Polymer Layers of ZrO2 – Polymer Solution Interface.

J. Coll. Interface Sci., 267,(2003),1

     4.          V.M. Gun’ko, I.V. Mikhailova, V.I. Zarko, I. I. Gerashchenko, N.V.Guzenko, W. Janusz, R. Leboda, St. Chibowski

Study of Interaction of Proteins with Fumed Silica in Aqueous Suspensions by Adsorption and Photon Correlation Spectroscopy Methods.

J. Coll. Interface Sci.,260, (2003),56

     5.          W. Janusz, J. Patkowski, St. Chibowski

Competitive Adsorption of Ca2+and Zn(II)Inos at Monodispersed SiO2/Electrolyte Solution Interface.

J. Coll. Interface Sci., 266, (2003),259

 1. St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Mechanism of Nonionic Polymer - Sodium Dodecyl Sulfate Interaction in Aqueous Solution and on the Surface of Metal Oxide.

Surfactants and Dispersed System in Theory and Practice. (Ed.) K.A. Wilk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (2003) ,213

     7.          J. Solecki, M. Reszka, St. Chibowski

90Sr and 137Cs Radioisotopes and Heavy Metal Concentrations in Pharmaceutical Herbal Plants From the Lublin (Poland) Region.

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 257, (2003), 261

     8.          Yu. I. Tarasevich, O. V. Vysotska, G. M. Telbiz, St. Chibowski, W. Janusz

IR-spectroscopic Studies of the Interation of Transition Metal Ions With the Hydroxyapatite Modified by Ferrocyanide.

Teoreticzeskaja i Eksperimentalnaja Chimia

39, (2003), 323

     9.          J. Karczmarski, M. Szymula, S. Chibowski,

            Rheological Properties of the System Ascorbic Acid Dissolved/ Solubilized in Microemulsion, Annals of the Polish Chemical Society2, (2003), 986

 1. M. Szymula, J. Narkiewicz-Michałek,

An Atmospheric and Electrochemical Oxidation of Vitamin C, in Anionic, Non-ionic and Cationic Surfactant Systems, Progress in Colloid and Polymer Science.

12, (2003),1142

 1. M. Szymula, S. Radzki,

A Study of Molecular Complex Formation between Propyl Gallate and Ascorbic Acid in the Microemulsion Phase Of Sodium Dodecyl Sulfate, Pentananol and Water, Colloids and Surfaces: Biointerfaces,(2003),doi: 10.1016/SO927-7765(03)00103-6.

 

 1. A.W. Marczewski, M. Szymula,

Adsorption of Asphaltenes from Toluene on Quartz and Silica-rich Soils, Annales, Chemia, UMCS,  vol.LVIII,(2003), 69

  13.          A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, J. Goworek

Adsorption of Organic from Aqueous Solutions on Microporous Carbons

(Proc. of. 15th Intl. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002, 25-29 Aug. 2002*, Prague, Czech Republic, CD version: ISBN 80-86059-33-2); paper no 0392 (P3. 145)

  14.          A. W. Marczewski

Characterization of Surface Properties of Micro- and Mesoporous Solids by Potentiometric Titration

Annals of the Polish Chemical Society 2, (2003),1123

  15.          Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, I. Skrzypek

Modification of Synthesis of Ordered Mesoporous Silica Sorbents Based on Non-Ionic Copolymer Templates

Annals of the Polish Chemical Society 2, (2003),1084

  16.          Baliński, W. Janusz,

Changes of Potential z in a System of Hydrated Sodium Silicate-Ethylene Glycol Diacetate, Adv. Manufacturing & Technol. 4, (2002*), 21

  17.          W. Janusz, A. M. Gałgan,

Electrical Double Layer At The Nickel Oxide/Aqueous Electrolyte Solution Interface, Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2003), 217

  18.          W. Janusz,

Electrical Double Layer at Oxide-Solution Interface, Encyclopedia Colloid and Surface Sci., (P. Somasundaran and A. Hubard eds.) wersja online M. Dekker Inc., New York, http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS/sub?n=u

  19.          A.L. Dawidowicz. D. Wianowska. W. Janusz.

Acid-Base Properties of the Crosslinked Plysaccharide-Polyimine Layer Deposited on the Surface of Silicenous Material. Thin Film Solids  (2003),155

 1. A. Komosa,

Fizykochemiczne problemy oznaczania i zachowanie się izotopów plutonu w środowisku z uwzględnieniem beta-promieniotwórczego 241Pu. Wyd.UMCS Lublin 2003. Wydz. Chemii. Rozprawy habilitacyjne XL, 178+XII.

 1. A.Komosa

Preliminary studies on the determination of vertical migration rate of beta-emitting 241Pu in soil profiles. Annals of the Polish Chemical Society, 2, (2003), 761.

  22.          St. Chibowski, J. Patkowski, E. Opala Mazur

The Influence of Type and Degree of Purification of Non-Ionic Polymer on Its Adsorption and Conformation on the Metal Oxide Surface.

Annals of the Polish Chemical Society 2, (2003), 980

 1. St. Chibowski, M. Reszka,

Adsorption of Cesium on Montmorillonite.

Annals of the Polish Chemical Society 2, (2003), 822

  24.          W. Janusz, G. Janusz, J. Rogalski, S. Chibowski

The Effect of Copper Ion on Laccase Activity of Rhizoctonia Praticola

Annals of the Polish Chemical Society 2, (2003), 151

 

(*)-praca nie ujęta w wykazie z roku 2002 z powodu braku współrzędnych

 

 

 

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych w roku 2003

 

     1.          St. Chibowski, M. Paszkiewicz

Study on the Influence of Surfactant (CTAB) on the Adsorption Behaviour of Polyethylene Glycol at Al2O3 Surface.

VII Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, Lublin, Poland September 15-18, 2003

     2.          Yu. I. Tarasevich, O. V. Vysotska, St. Chibowski, W. Janusz

Preparation of Selective Sorbents Based on Hydroxyapatite and Study of Their Interaction With Heavy Metal Ions.

VII Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, Lublin, Poland September 15-18, 2003

     3.          W. Janusz, G. Janusz, J. Rogalski, S. Chibowski

The Effect of Copper Ion on Laccase Activity of Rhizoctonia Praticola

XLVI Zjazd Naukowy PTChem i SI TPCH, Lublin, 8-12 wrzesień 2003, Materiały Zjazdowe s. 262

     4.          S. Chibowski, J. Patkowski, E. Opala-Mazur

Wpływ rodzaju i stopnia oczyszczenia polimeru niejonowego na wielkość adsorpcji i jego konformację na powierzchni tlenków metali.

XLVI Zjazd Naukowy PTChem i SI TPCH, Lublin, 8-12 wrzesień 2003, Materiały Zjazdowe s. 609

 

     5.          J. Karczmarski, M. Szymula, S. Chibowski

Rheological Properties of the System Ascorbic Acid Dissolved/Solubilzed in Microemulsion

XLVI Zjazd Naukowy PTChem i SI TPCH, Lublin, 8-12 wrzesień 2003, Materiały Zjazdowe s. 639

     6.          S. Chibowski, M. Reszka

Adsorpcja strontu na montmorylonicie

XLVI Zjazd Naukowy PTChem i SI TPCH, Lublin, 8-12 wrzesień 2003, Materiały Zjazdowe s. 1041

     7.          M. Szymula, S. Radzki,

Spectroscopic Investigation of the Formation Equilibrium of Associate between Propyl Gallate and Ascorbic Acid in Microemulsion, Konferencja Naukowa Surfaktanty i Układy Zdyspergowane w Teorii i Praktyce SURUZ 2003, Polanica Zdrój, 20-23 maja 2003, materiały konferencyjne str. 419-422.

 1. M. Szymula, S. Radzki,

A Study of Ascorbic Acid Association in the Microemulsion Phase of Sodium Dodecyl Sulfate, Pentanol and Water System. VII Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Application, 15-18 września 2003, materiały konferencyjne str. 281-282.

     9.          A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski and J. Goworek, Proc. of 15th Intl. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002, 25-29 Aug. 2002, Prague, Czech Republic; Summaries vol. 3, p. 354-355, P3.145 (poster)
“Adsorption of Organics from Aqueous Solutions on Microporous Carbons”

  10.          A.Deryło-Marczewska and A.W. Marczewski, Proc. of Annual Meeting of Surface Physicochemistry Section of Polish Chem. Soc. on “Physicochemistry of Interfacial Phenomena”, Lublin, Poland 2002; p. 17 (poster)
”Adsorption of Organic Solutes from Dilute Aqueous olutions on Activated Carbons”

  11.          M. Szymula and A.W. Marczewski, Proc. of Annual Meeting of Surface Physicochemistry Section of Polish Chem. Soc. on “Physicochemistry of Interfacial Phenomena”, Lublin, Poland 2002; p. 44 (poster)
”Adsorption of Asphaltenes from Toluene on Quartz and Silica-rich Soils”

  12.          A.W. Marczewski, Proc. of XLVI Meeting of Polish Chemical Society, Sept. 2003, Lublin, Poland (poster)
“Characterization of Surface Properties of Micro- and Mesoporous Solids by Potentiometric Titration”

  13.          A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski and I. Skrzypek, Proc. of XLVI Meeting of Polish Chemical Society, Sept. 2003, Lublin, Poland (poster)
“Modification of Synthesis of Ordered Mesoporous Silica Sorbents Based on Non-Ionic Copolymer Templates”

  14.          A.Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski and I. Skrzypek, Proc. 4th European Congr. of Chem. Engineering (ECCE-4), 21-25 Sept. 2003, Granada, Spain, poster P-8.2-020
”Highly ordered mesoporous silica materials synthesized on non-ionic triblock copolymer templates”

  15.          W. Janusz, A. M. Gałgan Electrical Double Layer At The Nickel Oxide/Aqueous Electrolyte Solution Interface, Surfaktanty i Układy Zdyspergowane w Teorii i Praktyce, Polanica Zdrój 2003,

  16.          W. Janusz, E. Skwarek Wpływ zawartości TiO2 a parametry podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz TiO2-SiO2/roztwór elektrolitu. – XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003, Sekcja S9, P26

  17.          W. Janusz, A.M. Gałgan, Struktura podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz a-Fe2O3/roztwór chlorków metali alkalicznych, XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003, Sekcja S9,P27.

  18.          W. Janusz, Układy zdyspergowane w przyrodzie i technice, XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003, Sekcja F1,W3.

  19.          W. Janusz, G. Janusz, J. Rogalski, S.Chibowski The effect of copper ion on laccase activity of Rhizoctonia praticola, XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003,Sekcja S2,P83.

  20.          W. Janusz, E. Skwarek, M. Matysek, R. Leboda, V. M. Gun’ko, V. I. Zarko, Adsorpcja jonów Cd(II), Ni(II) i Pb(II) w podwójnej warstwie elektrycznej na granicy faz Al2O3- SiO2/Roztwór NaClO4, XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003,Sekcja F1,P46.

  21.          J. Solecki, Badania adsorpcji 90Y na próbkach gleb z kolejnych poziomów genetycznych, XLVI Zjazd PTChem i SiTPChem, Lublin 2003, Materiały Zjazdowe t.III, S13, 1022

 1. C. Gascó, A. Komosa, A. Alvarez, N. Navarro, M. P. Antón – Sequential leaching extraction of 239,240Pu, 238Pu, 241Pu, 237Np and 241Am from a mud sample: an intercomparison study. Int. Conf. on Isotopic and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment. Vienna 10-13 June, 2003. IAEA-CN-103/102P.
 2. Komosa, Study on determination of beta-radiating 241Pu in environmental samples. XLVI Zjazd PTChem I SiTPChem. Lublin 15-18 września 2003. Materiały Zjazdowe t.III, S13, 992.

  24.          W. Janusz, E. Skwarek, V. M. Gun’ko, V.I. Zarko,

Adsorption of Na+ Ion at the TiO2-SiO2/NaClO4 Interface Structure of Electrical Double Layer VII Polish-Ukrainien Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Heir Technological Applications. Lublin 15-18, 2003. Materiały Zjazdowe str 96

  25.          S. Chibowski, M. Paszkiewicz

Mechanism of Nonionic Polymer-Sodium Dodecyl Sulfate Interaction in Aqueous Solution and on the Surface of Metal Oxide

Konferencja naukowa: Surfaktanty i Układy Zdyspergowane w Teorii i Praktyce SURUZ 2003, Polanica Zdrój, 20-23 maj 2003