Reload Index (ZRiChK UMCS)

Konferencje ZRiChK 1999

 

1. St. Chibowski, A. Lesiuk, E. Skwarek, VII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin - Zwierzyniec, wrzesieñ 1999, Mat. konf., 187-199.

 

2. St. Chibowski, W. Janusz, M. Krupa, M. Paszkiewicz, IV Polish -Ukrainian Symp. on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications, Lublin, September 1-3,1999.

 

3. A. Komosa, J. Zygmunt, IAEA 2nd Research Coordination Meeting, Vienna (Austria),6-8 September, 1999.